مقالات

تهیه مدارک ابزاردقیق

جزوه تهیه مدارک ابزار دقیق و توضیحات مربوط به هریک از آنها و همچنین معرفی نرم افزار های مروط به آن

PFD

P&ID

INSTRUMENT LIST

SPECIFICATION FORM

LOGIC DIAGRAM

LOOP DIAGRAM

FUNCTIONAL DIAGRAM

Pressure Transmitters

This chapter describes important cautions regarding how to handle the transmitter. Read carefully before using the transmitter. The EJA-A Series pressure transmitters are thoroughly tested at the factory before shipment. When the transmitter is delivered, visually check them to make… ادامه‌ی خواندن

THERMOCOUPLE TECHNICAL REFERENCE DATA

Thermocouples are temperature sensors suitable for use with any make of instrument designed or programmed for use with the same type of thermocouple. Thermocouples are based on the principle that when two dissimilar metals are joined a predictable voltage will… ادامه‌ی خواندن

جزوه ابزاردقیق

این جزوه آموزشی در هفت فصل مختلف به معرفی تجهیزات و سنسورهای ابزادقیقی می پردازد که این فصول این جزوه به شرح ذیل می باشد:

فصل اول : آشنایی با سنسورهای اندازه گیری سطح مایعات

فصل دوم :نمایش و اندازه… ادامه‌ی خواندن

instrumentation Reference book

This edition is not completely new. The second edition built on the first, and SO does this edition. This work has been almost entirely one of “internationalizing” a work mainly written for the UK. New matter has been added, especially… ادامه‌ی خواندن

Sensors and Transducers

کتاب سنسورها و مبدلها از گونه کتابهایی است که نیاز هر مهندس کنترل و ابزار دقیق می باشد.

در این کتاب تمامی نکات و کاربردهای انواع سنسور و مبدل به زبان انگلیسی به رشته تحریر درآمده است.

Sensors Handbook

این کتا ب مرجع کاملی از تمامی سنسورها می باشد که به زبان انگلیسی تدوین گردیده است.

زبان برنامه نویسی LD طبق استاندارد IEC61131-3

 

IEC61131 استاندارد PLC هاست در بخش سوم این استاندارد ۵ روش برنامه نویسی برای PLC ها مطرح شده که یکی از آنها دیاگرام نردبانی است و اختصاراً LD نامیده می شود این جزوه توسط آقای محمد نحوی از درسی… ادامه‌ی خواندن

بررسی رفتار ویروس استاکس نت در PLC

رفتار ویروس استاکس نت که سیستم های زیمنس را تحت تاثیر قرار داده است بیشتر از دیدگاه کامپیوتر مورد بررسی قرار گرفته وکمتر به آثار مخرب آن در خود سیستم کنترل پرداخته شده است مقاله حاضر اثرات این ویروس در… ادامه‌ی خواندن

شناخت ویروس استاکس نت

این مقاله به بررسی  تخصصی رفتار کرم رایانه ای استاکس نت می پردازد و روش های جلوگیری از نفوذ آن را بررسی می کند.

منبع : http://www.indacts.com

 

 

 

  • صفحه 1 از 2
  • 1
  • 2
  • >