درباره

شرکت مهندسی سرو نیرو با هدف مدیریت طرح های کلید در دست اتوماسیون صنعتی ، ابزاردقیق ، برق  و همچنین آموزش این سیستم ها با استفاده از توان علمی بالا و نیروهای متخصص فعالیت خود را آغاز نمود.

استراتژهای سرو نیرو

سرو نیرو با در نظر گرفتن اهمیت نقش اتوماسیون در جهان و نقش مهم آن در توسعه صنعتی و اهمیت آن در صنعت ایران و برای پیاده سازی استاندارهای بین المللی و تحقق آن ، بر آن شد که تا استراتژی های خود را بر مینای زیر پایه گذاری کند.

مأموریت سرو نیرو

 • ارائه خدمات و سروسی با اتکا به مشتری مداری
 • ترویج دانش اتوماسیون و برگزاری کلاسهای آموزشی
 • اجرای طرح های تحقیقاتی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی

چشم انداز سرونیرو

سرو نیرو می خواهد شرکتی قابل عرض اندام در عرصه جهانی باشد و با تکیه بر مشتری گرایی بهترین محصولات و خدمات را به ایشان ارائه دهد.

ارزشهای اصلی و سازمانی سرونیرو

 • خدمت به مشتری پیش از هر چیز با بهترین کیفیت
 • جهانی فکر کردن و تلاش در جهت رسیدن به استاندارهای بین المللی
 • غیرممکن را ممکن نمودن
 • پرداختن به کار جدی در محیطی دوستانه و صمیمی

استراتژی های محوری سرونیرو

 • تضمین کیفیت خدمات
 • توسعه منابع انسانی
 • توسعه محدوده فعالیت
 • توسعه توان تخصصی

مقصد اصلی سرو نیرو

مقصد اصلی دربرگیرنده روح هر سازمان است و مقصد اصلی این شرکت ارائه خدمات به مشتری و صنایع می باشد